języki w krawacie  

do strony głównej

ERILO

ERILO
ESPERANTO RAPIDA INTERNACIA LINGVO
UNIWERSALNY JĘZYK FONETYCZNY DLA WSZYSTKICH

Bardzo szybko można znaleźć się w świecie języka uniwersalnego ERILO. Po prostu dlatego, że znaczną jego część wiedzy już posiadasz; dotyczy to wszystkich nazw pisanych oryginalnie dużą literą w alfabecie łacińskim, a więc nazw geograficznych i nazw własnych. Wspaniały prosty język stworzony przez inżyniera Waldemara Pastuszkę z Sosnowca.

Z pewnością oszczędza to sporo czasu przeznaczonego na naukę, kiedy nie trzeba się zastanawiać, jak zaadresować list do stolicy Japonii (Nippon, Tokyo), czy Włoch (Italia, Roma), albo jak zapisać nazwisko dramaturga wszechczasów (Shakespeare).

Jeśli do tego dodać, że pełne struktury zdaniowe (słowa, wyrażenia, zdania) układają się łatwo i logicznie, jak puzzle, a formy gramatyczne (końcówki, łączniki) są właściwie bezwyjątkowe, nie powstaną obawy, że przy nauce napotkasz, niezrozumiałą konstrukcję językową trudną do opanowania, czy swobodnego użycia.

Język ten ma także walory w stosunku do esperanta, którego jest uproszczeniem - wersją języka w pełni logicznego i fonetycznego służącego do optymalnej wymiany informacji międzynarodowej. ERILO można porównać do Linux'a. Pochodzi od starszego brata - esperanto, jest od niego prostszy, doskonalszy i przeznaczony dla wszystkich.

Akcent pada zawsze na przedostatnią sylabę jak w języku polskim.

ERILO może mieć zastosowanie jako komputerowy język fonetyczny dla niewidomych. Dokonana w nim została w stopniu maksymalnym, niezbędna z punktu widzenia fonetyki, wymiana złożeń głoskowych na bezkolizyjne.

Erilo może byc w przyszłości językiem zjednoczonej Europy, która z 25 państwami jest już jak wieża Babel.

Poniżej przedstawiamy pierwszą lekcję erilo
e-mail home | węzły | nazewnictwo | listy | historia | o nas | TV | pielęgnacja 

www.krawat.pl ©