fotografia w krawacie  

do strony głównej

Fotografia Aktu Władysława Pawelca

Władysław Pawelec

Władysław PawelecArtysta-fotograf, urodzony w 1923 roku zmarł 28 października 2004. Artysta fotografik, mieszkał i pracował w Warszawie. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1966 roku. Przez ponad 30 lat zajmował się portretem i aktem kobiecym.

Był w Polsce niekwestionowanym pionierem fotografii erotycznej. Jego wystawy z lat siedemdziesiątych, m.in pierwsza z nich, głośna ekspozycja pt. Monika (1974r.), a także wydany w 1983 roku kalendarz erotyczny w nakładzie 200.000 egzemplarzy, odbiły się szerokim echem i spowodowały w Polsce znaczące zmiany w podejściu do fotografii aktu, oraz stały się przedmiotem zainteresowania mediów na całym świecie, co zaowocowało wydaniem albumu Friends of Zofia w 1985 roku przez amerykańskiego wydawcę Melrose Square Publishing.Droga, jaką przebył Pawelec w swej karierze fotografa nie była prosta. Początkowo studiował medycynę, pracował w laboratoriach i instytutach badawczych przemysłu farmaceutycznego. W tamtym czasie zapoznał się z metodami fotografii naukowej w szerokim zakresie - do zdjęć przy pomocy mikroskopu elektronowego włącznie. Opanowanie metod fotografii naukowej okazało się po pewnym czasie niewystarczające. Pawelec odkrył w sobie zainteresowania fotografią kreatywną. Dość wcześnie ujawniły sie jego zainteresowania portretem i aktem kobiecym. Jak wspomina artysta - w wyborze tej specjalności pomogła mu wrodzona łatwość w porozumiewaniu sie z kobietami, zrozumienie ich psychiki, a także umiejetność budowania atmosfery podczas pracy z modelką na planie zdjęciowym.

Fotografie Pawelca to intymne opowiadania o kobietach, o ich pragnieniach, marzeniach i snach, ale także o ich cielesnej urodzie. Tę urodę artysta ukazuje w swoisty sposób. Ponieważ marzenie erotyczne nie znosi dosłowności, jego tworzywem staje sie zarówno to co widzialne, jak i przede wszystkim to, co niewidzialne, a co buduje klimat, atmosferę, aluzje, niedopowiedzenie.

W trudnej sztuce budowania klimatu zdjęcia, Pawelec stał się prawdziwym mistrzem, dopracowując się własnego stylu, wyróżniajacego go sposród wielu innych fotografów aktu. We wstepie do wydanej w 1999 roku książki Fotografia Aktu wydawn. Videograf II, Katowice, artysta pisze: "Kobieta, nawet odsłonieta w swojej cielesności, może pozostać niedookreślona i wciąż tajemnicza.

Na początku trzeciego millenium wydał kolejny kalendarz erotyczny.

Nie stroniąc od wyrafinowanej zmysłowości i erotycznej fascynacji, Pawelec snuł swoje opowiadania przy pomocy obiektywu, swiatła i dekoracji, tworząc klimat dziwności, zagadki, które wyobraźnia widza może rozwikłać na wiele możliwych sposobów.Na fragment filmu z 1975 roku o Władysławie Pawelec zapraszamy do kroniki filmowej


e-mail home | węzły | listy | historia | o nas | TV  | pielęgnacja 

www.krawat.pl © 1999-2013