strona główna


                      USPRAWIEDLIWIĆ PODATKI


Czy da się usprawiedliwić podatki z etycznego punktu widzenia? Czy wszyscy podatnicy są równi, a może są równiejsi. O słuszności obciążeń skarbowych rozmawiają Tomasz Sommer, Robert Gwiazdowski, Rafał Ziemkiewicz, Miłosz Rojek i Stanisław Michalkiewicz. Dodatkowo poruszono kwestię składek ubezpieczeniowych wpłacanych do ZUS. Nasze szanse na uzyskanie emerytury z I i II filaru są...ale nie uprzedzajmy faktów. To wszystko w filmie.

Pretekstem do dyskusji było wydanie książki Tomasza Sommera pt. Czy można usprawiedliwić podatki? Czyli sposoby usprawiedliwiania podatków w świetle ideologii praw człowieka.


Zapraszamy na film i życzymy szybkiego odbioru!


powrótwww.krawat.pl ©